Vi har vaksiner og medesiner for det meste i dag, men er det egentlig så bra at vi har så mange vaksiner?
Vi står ovenfor mange problemer i verden i dag, en av de mest alvorlige er vel problemet med overbefolkning på jorda. Mange problemer kan vi si grunner i overbefolkning; klimaproblemene våre, mange sykdommer og pester osv. 
Min påstan er da, hadde vi menesker hatt en mer naturlig seleksjon, hadde mange av de problemene vi ha i dag ikke eksistert. Men en annen tanke er også, hvor lenge kan befolkningen fortsette å vokse? Jorda vår har en begrensing, hvis vi forsetter og vaksinerer og for alle verdens befolkning til å få en gjenomsnitslig levealder på 70år, da må vi snart finne et nytt sted å bo. Så hvis menskeheten skal overleve, må vi kanskje tenke på å redusere jordens befokning enn å øke den.
Dette kan høres ganske grotenskt ut, men det er vel også ganske groteskt hvis meneskeheten skal dø ut fordi vi er for mange.
Det er et stort dillemma dette her, hva mener dere?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende